Konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Harcerskiego

Warszawa, 5 marca 2022

O konferencji

Stowarzyszenie Harcerskie powstało w 1996 roku jako organizacja mająca zapewnić otwartość światopoglądową harcerstwa; warunkiem przynależności do niej miała być jedynie wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata. Otwartość światopoglądowa bezpośrednio związana jest z brzmieniem przyrzeczenia harcerskiego – najważniejszej harcerskiej deklaracji. Stowarzyszenie Harcerskie, w przeciwieństwie do innych organizacji, umożliwiło harcerkom i harcerzom wybór roty składanego przyrzeczenia, tak by zawierała ona albo odwołanie do Boga, albo do prawdy i sprawiedliwości. Przyczyny i motywacje związane z założeniem SH wypowiedziane są m.in. w zamieszczonych niżej historycznych dokumentach: uchwale z zebrania założycielskiego SH, deklaracji I Zjazdu SH, pierwszym rozkazie Naczelniczki.

O ile obecnie możliwość wyboru roty przyrzeczenia jest dla nas oczywista – i wciąż wyróżnia nas spośród innych organizacji harcerskich – to przez ostatnie ćwierć wieku istotnie zmienił się otaczający nas świat. Przed nami pojawiły się wyzwania bezpośrednio odnoszące się do innych fragmentów przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Zobowiązanie do miłowania i poznawania przyrody nabiera nowego znaczenia w kontekście katastrofy klimatycznej. Migracyjny kryzys humanitarny ostatnich miesięcy z całą mocą ukazał, z jakimi wyzwaniami wiązać się może pomoc bliźniemu, oraz jak ważne jest, by bliźniego ujrzeć w każdej osobie. Niezależnie, w ostatnim ćwierćwieczu świat zyskał nowy wymiar – wirtualny – który na pracę harcerską też wpływa, i w którym nowych znaczeń nabierają wartości takie jak braterstwo, siostrzaństwo, postępowanie po rycersku, poleganie na naszym słowie jak na Zawiszy, czystość w mowie i uczynkach. patek philippe replica watches

Konferencja z okazji 25-lecia SH jest poświęcona właśnie tym nowym, wspomnianym wyżej wyzwaniom. Poruszymy podczas niej następujące tematy:
– wychowanie obywatelskie i prawa człowieka,
– klimat i ekologia,
– świat wirtualny i media społecznościowe.
Zagadnienia te odnoszą się do kluczowych treści przyrzeczenia i prawa harcerskiego – podobnie jak do kluczowego fragmentu przyrzeczenia odnosi się otwartość światopoglądowa, którą ćwierć wieku temu zapewnić mogliśmy jedynie tworząc nową organizację. Dyskusję na powyższe tematy zamierzamy podjąć z tą samą co ćwierć wieku temu deklaracją, iż sensem harcerstwa powinna być jedynie wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata – tego świata, który otacza nas teraz. Podczas konferencji – wraz ze znamienitymi gośćmi – chcemy wyraźniej wypowiedzieć i zrozumieć wspomniane wyżej zagadnienia, oraz zastanowić się, jak w ich kontekście możemy i powinniśmy pełnić służbę Polsce i bliźnim.

Zamieszczony niżej pierwszy rozkaz Naczelniczki SH z 1996 r. kończył się słowami: „Nie możemy dziś powiedzieć sobie ‘spocznij’. Dziś właśnie stajemy na początku nowej, trudnej drogi. […] Musimy być w pełni przekonani o słuszności naszej drogi, świadomi odpowiedzialności za wszystkich, których nią poprowadzimy”. Podsumujmy wspólnie, gdzie ta droga doprowadziła nas po 25 latach, jaka jej dalsza część dzisiaj przed nami się odsłania, oraz jaka odpowiedzialność łączy się z dalszym podążaniem – oraz prowadzeniem innych – tą drogą.

Uwaga – Pomoc Ukrainie. Nasza konferencja zbiega się z trudnym czasem wojny, rozpoczętej w ostatnich dniach rosyjską inwazją na Ukrainę. Zgodnie ze wspomnianą wyżej wolą dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata – tego świata, który otacza nas teraz – chcemy, by nasze spotkanie choć symbolicznie przyczyniło się do pomocy ofiarom tej wojny. Temat ten pojawi się podczas naszych paneli, podczas konferencji odbędzie się zbiórka rzeczowa, natomiast o godz. 18:00 wszystkich chętnych zapraszamy na wspólne wyjście na Koncert Solidarności z Ukrainą. Szczegóły poniżej.


Goście

Anna Dąbrowskaprezeska działającego w Lublinie stowarzyszenia Homo Faber. Prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw integracji migrantów i migrantek w Lublinie, członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Jest laureatką Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego (2018) oraz Wolontariuszki Roku Lubleszczyzny (2021). Od sierpnia 2021 bezpośrednio angażuje się w pomoc migrantom i uchodźcom przy granicy polsko-białoruskiej, m.in. prowadząc działania w ramach Grupy Granica. Pisze poruszające relacje i refleksje dotyczące sytuacji migrantów i uchodźców.

Jacek Pniewskifizyk, doktor habilitowany w dziedzinie nauk fizycznych, pracuje w Instytucie Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, którego też był wicedyrektorem. Popularyzator nauki, wiceprzewodniczący rady i jeden z fundatorów Fundacji Edukacji Klimatycznej. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego, przede wszystkim w zakresie promocji i upowszechniania wiedzy naukowej dotyczącej klimatu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia, realizowana poprzez działania edukacyjne, kulturalne, naukowe, badawcze i promocyjne. Fundacja prowadzi m.in. portal naukaoklimacie.pl, w którego działalność Jacek Pniewski też jest zaangażowany.

Tomasz Jachimek – harcmistrz, właściciel agencji komunikacji marketingowej i public relations TWÓRNIA. Komunikacją marketingową i społeczną zajmuje się nieprzerwanie od 2007 roku. Swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał właśnie w harcerstwie. Kiedy nie prowadzi firmy, jest członkiem komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP, a w wolnych chwilach pisze (na razie jeszcze do szuflady) i chodzi na długie spacery. Lubi podróżować (ktoś nie lubi?) i wiecznie nadgania polecane książki i filmy.


Miejsce i plan spotkania

Konferencja odbędzie się w sobotę 5 marca 2022 w Miejscu Akcji PACA 40.
Adres: ul. Paca 40, Grochów, Warszawa.

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować (pod tym odnośnikiem)!

Spotykamy się w mundurach.

Wstęp po okazaniu certyfikatu covidowego!

Plan konferencji

9:45Spotkanie i rozpoczęcie
10:00-10:10Słowo wstępne
10:10-11:20Świat wirtualny i media społecznościowe
Gość: hm. Tomasz Jachimek
11:30-12:40Klimat i ekologia
„Harcerz/harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać”
Gość: Jacek Pniewski
12:40-13:40Obiad
13:40-14:50Wychowanie obywatelskie i prawa człowieka, kryzys migracyjny
„Harcerz/harcerka jest pożyteczny/a i niesie pomoc bliźnim”
Gościni: Anna Dąbrowska
15:00-15:50Podsumowanie

Służba na rzecz Ukrainy

Nasza konferencja zbiega się z trudnym czasem wojny, rozpoczętej w ostatnich dniach rosyjską inwazją na Ukrainę. Zgodnie ze wspomnianą wyżej wolą dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata – tego świata, który otacza nas teraz – chcemy, by nasze spotkanie choć symbolicznie przyczyniło się do pomocy ofiarom tej wojny. Po pierwsze, temat ten pojawi się podczas naszych paneli. Ponadto, podczas konferencji odbędzie się zbiórka rzeczowa na rzecz Ukrainy, która wesprze zbiórkę organizowaną przez PCK; w ramach tej zbiórki apelujemy o następujące wsparcie:

Natomiast po konferencji wszystkich chętnych zapraszamy na wspólne wyjście na Koncert Solidarności z Ukrainą organizowany przez współpracującą ze szczepem Rodło Fundację Numinosum, który rozpocznie się o godz. 18:00 w domku Numinosum (ul. Jazdów 3/5). Wstęp 30 zł, cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukraińcom i Ukrainkom przyjeżdżającym do Polski oraz ich bliskim – więcej informacji tutaj.


Powstanie SH – dokumenty historyczne

Uchwała nr 1 z zebrania założycielskiego stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Harcerskie”, 2 mara 1996 r.

„Stowarzyszenie Harcerskie – dlaczego?” – deklaracja I Zjazdu Stowarzyszenia Harcerskiego, 9 maja 1996 r.

Pierwszy rozkaz pierwszej Naczelniczki SH, hm. Anny Mieczyńskiej, 9 maja 1996 r.


Organizacja

pwd. Aleksandra Jaworska
phm. Małgorzata Szelhaus
hm. Piotr Sułkowski