1,5 % podatku dla Stowarzyszenia Harcerskiego

Co nam daje Twój 1,5 %?

Możliwość kształcenia, pracy nad rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności naszych członków. Pomaga realizować cotygodniowe zbiórki, wyjazdy i akcje również dla innych, z którymi chcemy podzielić się swoimi umiejętnościami i radością życia. Dzięki temu wszystkiemu 1,5 % pomaga nam wychowywać podopiecznych, tych małych, ale i tych już ciut starszych.

Jak to zrobić?
Krok 1

Wyliczyć podatek zgodnie z zasadami podatkowymi w ramach PIT-u rocznego.

Krok 2

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać numer pod jakim Stowarzyszenie Harcerskie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000160636.

Krok 3

Wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać na Stowarzyszenie Harcerskie, nie może ona jednak przekraczać  1,5 % podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do  pełnych dziesiątek groszy w dół. W jednym PIT nie można podzielić 1,5 % pomiędzy kilka organizacji.

Krok 4

Jeśli chcą Państwo przeznaczyć swoją wpłatę 1,5 % podatku na konkretną drużynę czy szczep, prosimy zrobić odpowiedni dopisek w składanym zeznaniu podatkowym – informację taką można zamieścić w rubryce „Cel szczegółowy 1,5 %”. Zostanie ona przesłana do Stowarzyszenia Harcerskiego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Krok 5

Przekazać zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego.

Krok 6

Pieniądze – 1,5 % podatku – na konto Stowarzyszenia Harcerskiego zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.